O Nas
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych METRO Sp. z o.o. powstało w 2009 roku i początkowa działalność związana była z branżą usługową w zakresie napraw, remontów maszyn i urządzeń przemysłowych. W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie rynku PRI METRO Sp. z o.o. rozszerzyła swoją dotychczasową działalność o kompleksowe wykonywanie robót i specjalistycznych inwestycji budowlanych. W związku z dynamicznym rozwojem pod koniec 2014 firma nabyła zorganizowaną część Przedsiębiorstwa Robót Górniczych „Metro” Sp. z o.o. W ten sposób do zespołu dołączyła wysoko wykwalifikowana kadra z bogatym doświadczeniem, które pozyskała między innymi przy budowie pierwszej linii Metra Warszawskiego, jak również przy budowie układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Wówczas to po raz pierwszy w Polsce została wykorzystana tarcza TBM (Tunnel Boring Machine) do budowy tunelu pod Wisłą.
Spółka specjalizuje się głownie w budowie oraz modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnych, realizowanych zarówno w technologiach bezwykopowych jak i wykopu otwartego. Firma świadczy usługi dla przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również dla firm budowlanych.

Podczas realizacji zadań Spółka PRI METRO wykorzystuje różnorodne metodyki zarządzania projektami (FIDIC, PMI, PRINCE2) mając na celu najwyższą jakość świadczonych usług oraz optymalizację procesu budowlanego. Zbudowane przez lata know-how pozwala nie tylko na realizację najśmielszych projektów, ale również na świadczenie usług doradczych dla Inwestora.

Aktualności

22.03.2018 Podpisanie Umowy dla zadania:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Parku Skaryszewskiego w Warszawie, na terenie Dzielnicy Praga Południe, z podziałem na 2 zadania – Postępowanie nr 00524/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2018. PRI METRO nominowany podwykonawca LINTER SA

Zamawiający MPWiK Warszawa

15.03.2018 Podpisanie Umowy dla zadania:

Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wawer w ulicach: Lucerny, Mrówczej, Widocznej, Władysława IV, Łyszkowickiej, Hajnowskiej, Antenowej, Wylotowej, Sadulskiej, Korynckiej, Pielęgniarek (Zadania I.2.12 i I.2.2 ÷I.2.10)

Zamawiający MPWiK Warszawa

11-12-2017 Podpisanie Umowy dla zadania:

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej – Stara Żurawka.
Zadanie nr 2.

Zamawiający Miasto Sulejówek

03-11-2017 Podpisanie Umowy dla zadania:

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Parowcowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy, z podziałem na zadania – budowa przewodu wodociągowego DN 150mm, L=620,03m oraz budowa kanału ogólnospławnego DN 0,40m, L=450,76m.

Zamawiający MPWiK Warszawa

31-10-2017 Podpisanie Umowy dla zadania:

Budowa sieci kanalizacyjnej DN 150/160/200 mm Lca 1605,50 m metodą przecisku rur kamionkowych od kanału w ul. Wiertniczej do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Wiertniczej na terenie dzielnicy Wilanów.

 Zamawiający MPWiK Warszawa

19-10-2017 Podpisanie Umowy dla zadania:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – Zadanie 1A.

Zamawiający Wodociąg Marecki

06-10-2017 Podpisanie Umowy dla zadania:

Budowa odwodnienia ciągu ulic: Jałowcowa, Akacjowa, Jodłowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym w zakresie budowy kanalizacji deszczowej mającej odprowadzić wody deszczowe i roztopowe z powierzchni w/w ulic.

Zamawiający Gmina Piaseczno

14-07-2017 Podpisanie Umowy dla zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie – etap I – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków PG7 wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miejscowości Runów i Głosków gmina Piaseczno.

Zamawiający PWiK Piaseczno

01-04-2016 Podpisanie Umowy dla zadania:

Budowa kanalizacji deszczowej DN 160 do DN 800 L=26,3 km wraz z drenażem DN 100 do DN 200 L=19,6 km przy budowie autostrady A 1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice, odcinek I węzeł Woźniki – węzeł Pyrzowice.

Zamawiający GDDKiA Oddz. w Katowicach

20-11-2015 Podpisanie Umowy dla zadania:

Budowa kanalizacji deszczowej DN 160 do DN 800 L=7,4 km wraz z drenażem DN 200 L= 18,6 km w pasie dzielącym oraz budowa przyłącza instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków na potrzeby MOP przy budowie drogi ekspresowej S 5 odcinek Poznań – Wronczyn.

Zamawiający GDDKiA Oddz. w Poznaniu

Świadczymy usługi w zakresie
budowy i modernizacji sieci wodno - kanalizacyjnych realizowanych zarówno w technologiach bezwykopowych (mikrotuneling, relining, etc) oraz wykopu otwartego
budowy zbiorników retencyjnych
budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków
realizacji przecisków i przepustów
robót elektrycznych
sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej
Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Metro Sp. z o.o.
ul. Budowlana 5G
40-301 Katowice

NIP : 6472517989
REGON : 241398935

mail: info@primetro.pl

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Metro Sp. z o.o.

ul. Budowlana 5G 40-301 Katowice

Biuro Warszawa

ul. Wóycickiego 35 01-938 Warszawa